ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

20 มิ.ย. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม เสวนายามเช้า เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) จำนวน 2 รายการ

ประกาศโดย Admin วันที่ 15 ธ.ค. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 12 ธ.ค. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ วงเงินงบประมาณจัดสรร : 823,600.- บาท

ประกาศโดย Admin วันที่ 12 ธ.ค. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 08 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001053 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560