ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายจำเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 เข้าร่วมตรวจรับงานติดตั้งโซล่าเซลล์ 300 kW (On Grid) งวดที่ 1 งานโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์และเข้าแก้ไขจุดรั่วบริเวณหลังคา ณ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 12 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 21 ก.ย. 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 06 ก.ย. 2565

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 19 ส.ค. 2565

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 00 00 543

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 01 พ.ย. 2565

แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 12 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 08 พ.ย. 2565

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006203 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560