ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 27-28 กันยายน 2566 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสฐากูร มหาวิจิตร วิทยากรอิสระ เป็นผู้ให้ความรู้และเป็นวิทยากร ในกิจกรรมการพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD) ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในยุคเปลี่


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดดังนี้ ๑.ประกาศเชินชวน ๒.ประกาศราคากลาง ๓.เอกสารประกวดราคา รายละ

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 06 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน - รายการ

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 05 ก.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน รายการ

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 07 เม.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 07 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 05 ก.ย. 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 ส.ค. 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 ก.ค. 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 02 มิ.ย. 2566

ดูทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 08 พ.ย. 2565

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006507 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560