ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 นายการุญ สุขสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก สร้างจิตบริการสาธารณะ “เครื่องมือแพทย์เที่ยงตรง ประชาชนปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งและการพัฒนาระบบ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 01 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 ม.ค. 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 11 พ.ย. 2563

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฏาคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 ส.ค. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 06 ก.ค. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 01 มิ.ย. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 พ.ค. 2565

ดูทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 14 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006097 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560