ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือช่ายด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดในการอบรมครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 256


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

ประกาศโดย Admin วันที่ 07 ธ.ค. 2561

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 16 ต.ค. 2561

ประกวดราคาจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 03 ต.ค. 2561

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (แก้ไข)

ประกาศโดย Admin วันที่ 27 ก.ย. 2561

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 002723 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560