ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ

ประกาศโดย ภาวินี ยาวิราช วันที่ 25 มี.ค. 2563

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ภาวินี ยาวิราช วันที่ 17 มี.ค. 2563

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ

ประกาศโดย ภาวินี ยาวิราช วันที่ 16 มี.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ขอประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 รายการ

ประกาศโดย ภาวินี ยาวิราช วันที่ 00 00 543

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005234 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560