ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นำโดยนายจำเริญ ศิริพร หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนา เพื่อยกระดับการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 05 ม.ค. 2566

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

แบบรายงานแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 12 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 21 ก.ย. 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 06 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 07 มี.ค. 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 02 ก.พ. 2566

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 ม.ค. 2566

สรุปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 00 00 543

ดูทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 08 พ.ย. 2565

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006317 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560