ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 01 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 ม.ค. 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 11 พ.ย. 2563

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 11 พ.ย. 2564

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 พ.ค. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 เม.ย. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 มี.ค. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 ก.พ. 2565

ดูทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 14 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006015 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560