ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

25 มกราคม 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 นำโดยนางสาวโรสลิน มามะ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล เพื่อออกใบอนุญาต ประกอบกิจการและมีความเสี่ยงว่าอาจกระทำความผิดหรือขัดต่อกฎหมาย ตามมาตร


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 ม.ค. 2565

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 11 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 ต.ค. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 08 ก.ค. 2564

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 00 00 543

สรุปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 00 00 543

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 ธ.ค. 2564

สรุปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 00 00 543

ดูทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 14 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005893 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560