ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

9 ส.ค. 2561 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุมรับรองผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) จำนวน 2 รายการ

ประกาศโดย Admin วันที่ 15 ธ.ค. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 12 ธ.ค. 2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ วงเงินงบประมาณจัดสรร : 823,600.- บาท

ประกาศโดย Admin วันที่ 12 ธ.ค. 2560

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย Admin วันที่ 08 ธ.ค. 2560

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001374 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560