ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน ส.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายการุญ สุขสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วยนางสาวโรสลิน มามะ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับนางปภิภากร สุวรรณกาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและชมรม


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 01 เม.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 ม.ค. 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 11 พ.ย. 2563

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 11 พ.ย. 2564

ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 01 มิ.ย. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 พ.ค. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 04 เม.ย. 2565

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 03 มี.ค. 2565

ดูทั้งหมด

การรับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 วันที่ 14 ก.ย. 2564

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A
ดูทั้งหมด


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006050 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560