ศบส.12 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สุขศาลาพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติฯ (บ้านไบก์) จังหวัดยะลา


  คลิ๊กลิ้ง