ศบส.12 จัดพิธีรับมอบสมาร์ทบอร์ดอัจฉริยะพร้อมอุปกรณ์พระราชทานฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  คลิ๊กลิ้ง