หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม เข้าร่วมตรวจวัด ทดสอบ ตรวจรับงานปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์


  คลิ๊กลิ้ง