กลุ่มสช. ศบส.12 ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานและชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับ อสม.


  คลิ๊กลิ้ง