ศบส.12 เข้าปฏิบัติงานทดสอบสอบแทียบเครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบระบบสื่อสาร วิศวกรรมความปลอดภัย/สื่งแวดล้อม พัฒนาเครือข่ายฯตามแผนประจำปี 2565


  คลิ๊กลิ้ง