โครงการจิตอาสาศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ร่วมใจ เครื่องมือแพทย์เที่ยงตรง ประชาชนปลอดภัย ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10


  คลิ๊กลิ้ง