ผอ.ศบส.12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าประชุมชี้แจงการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบแพลตฟอร์ม ด้านระบบเฝ้าระวัง ด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบออนไลน์ Webex meeting


  คลิ๊กลิ้ง