ศบส.12 เข้าดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับ รพ. โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จ.นราธิวาส


  คลิ๊กลิ้ง