ศบส.12 เข้าดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับ โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี


  คลิ๊กลิ้ง