ศบส.12 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ คณะระบบสุขภาพปฐมภูมิ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 จ.ตรัง และลงเยี่ยมพื้นที่ NPCU ณ รพ.สต.ห้วยนาง จ.ตรัง


  คลิ๊กลิ้ง