ศบส.12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19 ณ พื้นที่ตำบลวัดจันทร์ จ.สงขลา


  คลิ๊กลิ้ง