ศบส.12 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานภาพรวมของจังหวัดตรัง ในการตรวจราชการฯ และร่วมลงพื้นที่ คปสอ.เมือง รพ.สต.น้ำผุดและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา


  คลิ๊กลิ้ง