ศบส.12 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) และการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12


  คลิ๊กลิ้ง