ศบส.12 เข้าร่วมตรวจงานติดตั้งระบบระบายอากาศ COHORT WARD ณ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


  คลิ๊กลิ้ง