ศบส.12 เข้าตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า และหาแนวทางแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง


  คลิ๊กลิ้ง