ศบส.12 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและกำหนดยุทธศาสตร์ฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ญาตาสปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดตรัง


  คลิ๊กลิ้ง