ศบส.12 ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก สร้างจิตสาธารณะ “เครื่องมือแพทย์เที่ยงตรง ประชาชนปลอดภัย” ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ สสอ.เมืองตรัง จ.ตรัง


  คลิ๊กลิ้ง