ศบส.12 เข้าร่วมอบรมการสอบเทียบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี


  คลิ๊กลิ้ง