จนท.ศบส.12 ร่วมเป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับงานเครื่องมือแพทย์ ณ รร.วังวิเศษ จ.ตรัง


  คลิ๊กลิ้ง