ศบส.12เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดและจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ไม้แก้ว ดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


  คลิ๊กลิ้ง