ศบส.12 เข้าร่วมตรวจรับงานติดตั้งโซล่าเซลล์ 300 kW (On Grid) งวดที่ 1 ณ โรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา


  คลิ๊กลิ้ง